“Visie in de Praktijk”

Dicis organiseert met haar partners op 12 september 2013 een seminar met als motto “Visie in de Praktijk”. Tijdens dit seminar zal integratie binnen dealingrooms centraal staan.

Een dealingroom is een omgeving waar hectiek en snelheid van informatievoorziening hand in hand gaan. Tevens ziet men dat binnen dealingrooms verschillende technologiën worden toegepast maar ook in combinatie gebruikt kunnen worden. Een ander belangrijk aspect binnen dealingrooms is dat er een grote flexibiliteit van technologiën wordt gevraagd omdat gedurende een jaar nogal wat verhuizingen op een handelsvloer kunnen plaats vinden.

De sleutel tot een flexibele oplossing is intergratie. Deze integratie zal zowel op hard- als software niveau dienen plaats te vinden en zullen ondersteunend aan elkaar dienen te zijn. Als men tegenwoordig over hardware spreekt dan horen hier in dezelfde zin diensten bij, waarbij de hardware een onderdeel van betreffende dienst kan zijn.

Tijdens het seminar “Visie in de Praktijk” zullen een aantal technologiën besproken worden en aangegeven worden waar de integratie van de verschillende technolgiën en applicaties plaats zullen gaan vinden.

De technologieën zijn:

Plaatje Visie Dealingroom

 Tijdens het seminar zal een inkijk gegeven worden hoe de verschillende technologiën als standalone systemen kunnen opereren maar ook geïntegreerd kunnen worden waarbij er een totaal systeem gerealiseerd kan worden.

Steeds meer zaken worden gevirtualiseerd maar er zijn ook zaken die niet gevirtualiseerd kunnen worden en hoe kunnen applicaties die gevirtualiseerd worden binnen andere applicaties gebruikt gaan worden. Hoe kunnen bijvoorbeeld applicaties die in de Cloud zitten gebruikt gaan worden en hoe vindt het management plaats zodat het voor de handelaar allemaal nog duidelijk is en er toch een gebruikersvriendelijk werkplek aanwezig is. Het kan echter ook zo zijn dat bepaalde technologie in een bepaalde omgeving om verschillende redenen niet gewenst is.

Een groot aantal aspecten die binnen dealingrooms aan de orde zijn zullen tijdens het seminar “Visie in de Praktijk” de revue passeren.

inschrijfformulier