Veiligheidsmanagement Systeem

ARIGON® PLUS is een uitgebreid en volledig geïntegreerd veiligheids- en administratie-managementsysteem dat aangepast kan worden aan het gebruik binnen een veelheid aan hoofddoelen. ARIGON® PLUS is een modulair opgebouwd systeem en kan naar individuele behoeften van de klant geleverd worden. De modulaire opties bieden een optimale en efficiënte reeks voor de behoeften van de klant. Daarnaast biedt ARIGON® PLUS speciale geïntegreerde oplossingen voor klantbehoeften. Het idee achter ARIGON® PLUS is om alle mogelijke binnenkomende informatie te verwerken met één systeem. Met extra interfaces uitgerust, zou verlies van belangrijke informatie nooit voor mogen komen. Het universele datamanagement blijkt een belangrijke bescherming van de investering van de klanten.

Functies voor de veiligheids- en bewakingscentrales en commandocentra:

 • Inzetdisplay (hulpdienst en crisismedewerkers), statusmonitor
 • Risicomanagement
 • Centraal veiligheids- en bewakingsmanagementsysteem, toegangscontrole, videocamera, multimedia besturingsmode, domotica, gebouwentechniek, management van nutsvoorzieningen, etc.
 • Audiocommunicatie
 • Radio/duplex radio, telefoon, interne communicatie apparatuur, etc.
 • Waarschuwen van alarmering en notificatie, publieke notificatie
 • Grafisch informatiesysteem

ARIGON® PLUS – Het hulpstuk voor uw administratie

 • Inventaris van werkplaatsen, kleding en apparatuur
 • Voertuiginformatie
 • Persoonsinformatie inclusief dienstschema’s
 • Brandpreventie, onderhoud van apparatuur
 • Rapportage, statistieken
 • Accounting, facturatie, etc.

Er zijn verschillende andere modules waaronder ook modules voor crisis en locatie.

Download ARIGON® PLUS NL
Download ARIGON® PLUS EN

 

Evaluatiemodel verspreiding gevaarlijke stoffen

VOMATEC® SSA biedt een snelle schatting van de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de lucht. Metingen worden dan gebruikt om de schatting bij te stellen, en zo het werkelijke verspreidingsgebied weer te geven. De verspreidingswolk wordt geschat op basis van gegevens van de verspreide stof en andere factoren zoals windsnelheid en –richting. Er kunnen twee soorten verspreidingswolken worden weergegeven:

 • Bereik van giftige verspreiding
 • Bereik van waar te nemen geur (een waarneembare geurende wolk)

VOMATEC® SSA biedt de teams van de hulpdiensten een basis om te bepalen welke actie moet worden ondernomen in welke gebieden, en de teams voor gevaarlijke stoffen een startpunt voor hun metingen.

Download VOMATEC SSA NL
Download VOMATEC SSA Nieuwe functies

Pandemiemanagement

Het proces voorafgaand, tijdens en na een pandemische crisis dient perfect georganiseerd te zijn. Om hier zeker van te zijn, voorziet het modulair opgebouwde pandemiemanagement software systeem van VOMATEC® in een individuele oplossing voor de eisen van de klant. Tijdens de voorbereidende fase bestrijkt het spectrum van modules het voorbereiden van pandemiemanagement plannen op dezelfde manier, dus soortgelijk aan de administratie van hulpdienstpersoneel, artsen en ziekenhuizen/klinieken.

 

 Plaatje Arigon Plus

Tijdens de pandemische fase ondersteunt de software het arbeidsproces op verschillende coördinatiepunten, soortgelijk aan de werkwijze van crisismedewerkers en vaccinatie- en gezondheidscentra/klinieken. Onder dit proces vallen ook de automatische berichtgevingen en de relevante documentatie voor behandeling, infecties en sterfgevallen. De geografische uitbraak en de verspreiding van de hulpmiddelen zijn altijd beschikbaar.
Volgend op de uitbraak van de crisis is er een statistische analyse die het mogelijk maakt de kosten en de optimalisatie van de capaciteit van de organisatie te bepalen.

Download pandemiemanagement

Patiëntenverzorging bij rampsituaties

Met de VOMATEC® software ViVa (Victim Valuation)* en ViVis (Victim Visualisation) worden innovatieve en geïntegreerde systeemoplossingen voor de verbetering van de informatiestroom en de organisatie bij voorvallen met omvangrijke schade en catastrofes met grote aantallen gewonden gecreëerd.
Vomatec® ViVa (Triage betrokkenen) werkt als volgt:

 1. De eerste hulparts beoordeelt soort en ernst van de verwonding.
 2. Betreffende informatie wordt in het mobiele systeem VOMATEC® ViVa ingevoerd.
 3. Met het mobiele systeem VOMATEC® ViVa wordt de patiënt (GPS) gelokaliseerd.
 4. Vomatec ViVa zendt de informatie (verwonding, GPS informatie) naar de VOMATEC® ViVa server.

Download VOMATEC ViVaVivi

Plaatje ViVa Mobile

 

plaatje ViVis

Met het onderdeel Vomatec® ViVis (Visualisering verdeling betrokkenen) krijgt men snel een overzicht en analyse van de soort verwondingen.

 

 

Plaatje Patientenstatistiek

Patiëntenstatistiek: Aantal per soort verwonding.

Plaatje Patientenlocaties

Patiënten locatiesbepaling: Grafische weergave van de locatie van de patiënten met de soort verwonding.

 

Plaatje Patientenlijst

Patiëntenlijst: Namen van de gewonden met soort verwonding.