Oplossingen

Om een goede invulling te kunnen geven op de automatiseringsvraagstukken binnen  dealing rooms, 24/7-omgevingen en controle ruimten zijn er verschillende oplossingen die hierbij in beeld komen.

De invulling van deze automatiseringvraagstukken is afhankelijk van een aantal factoren. Deels heeft dit met het ambitieniveau van de opdrachtgever te maken maar ook met omvang, pakket van eisen en de mogelijkheden van de verschillende in te zetten technologiën.

Daarnaast moeten ook de verschillende oplossing in combinatie gebruikt kunnen worden zodat een volledige integratie mogelijk is en daarbij moeten gebruikersgemak, beheersbaarheid en flexibliteit zeker niet uit het oog verloren worden.

In de hierna gegeven opsomming van de mogelijke oplossingen en diensten wordt verder ingegaan op betreffende oplossing of dienst.

Oplossingen voor dealing rooms, 24/7-omgevingen en controle ruimten:

  • Distributie Platform.
  • Virtualisatie.
  • Veiligheidsmanagement Systeem.
  • Visualisatie.
  • Video management Systeem.
  • Audio Management Systeem.
  • Diensten.