Publieke 24/7 omgevingen

Meldkamers, dispatch ruimten, alarm- en verkeerscentrales en veiligheidsdiensten zijn 24/7-omgevingen in de publieke sector waar binnen Dicis BV zich profileert. Binnen deze omgevingen kan iedere seconde van levensbelang zijn.

Wey, Wey Tec, Wey Elektronik, Centrale Comando Polizia comunale Lugano

Doordat steeds meer zaken met elkaar gekoppeld worden is binnen de 24/7-omgevingen de hoeveelheid te verwerken informatie de laatste jaren alleen maar toegenomen en de verwachting is dat die in de toekomst alleen nog maar meer zal toegaan nemen, denk hierbij bijvoorbeeld aan social media. Integratie van de verschillende oplossingen is derhalve een “must”. Daarnaast is het voor de centralist of operator van belang dat hij of zij met het toenemen van het aantal informatiebronnen toch nog een overzichtelijke werkplek houdt en dat men de acties kan uitvoeren die op dat moment gewenst en vereist zijn.

Tevens is het loggen van de uitgevoerde acties een steeds zwaarder wegend punt. De bewijslast om aan te tonen dat de juiste acties, op het juiste moment door daarvoor gekwalificeerde personen worden uitgevoerd, is voortaan in regelgeving vastgelegd.
Dicis levert binnen deze omgevingen oplossingen die aan de gestelde eisen voldoen waarbij flexibiliteit en gebruikersgemak niet uit het oog verloren wordt. De combinatie van het Wey Distributie Platform met bijvoorbeeld virtualisatie kunnen een optimale oplossing voor deze omgevingen zijn.

Mogelijke oplossingen binnen deze omgeving zijn: