VIRTUALISATIE

Het eerst wat men zich bij de term virtualisatie kan afvragen is, waar te beginnen. Virtualisatie is er in verschillende gradaties en vormen maar virtualisatie is vooral een krachtige technologie die grote veranderingen teweeg heeft gebracht binnen datacenters en IT-omgevingen. De virtualisatie-technologiën zijn er al vanaf de jaren zeventig en hierbij speelt VMWare een belangrijke rol.

virtualisatie

Ook de opkomst van cloud computing heeft een revolutie teweegbrengt in de infrastructuurwereld en mede daardoor is virualisatie als technologie bij vele ondernemingen hoog op de agenda komen staan. Virtualization to Business diensten transformeren IT in een service-georiënteerd model dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een bedrijfsmatige aanpak. Hierbij ligt de focus op het behalen van resultaten zoals operationele efficiency, verbeterde competitiviteit en een snellere time-to–market en is daarmee direct van invloed op de business.

De laatste tijd is er ook steeds meer interesse voor deze technologie vanuit dealing rooms en 24/7-omgevingen. Een belangrijk punt hierbij is dat deze uitkomsten wel omgezet dienen te worden in de zaken die voor de hier omschreven omgevingen van belang zijn.

Een tweetal belangrijke aspecten die men bij deze omgevingen voor virtualisatie wel in ogenschouw dient te nemen zijn de omvang van het project en dat niet alle applicaties zijn te virtualiseren of niet gevirtualiseerd mogen worden. Om deze redenen zie je derhalve vaak gecombineerde totaal oplossingen waarvan virtualisatie een onderdeel uitmaakt.

Virtualisatie kan een brug naar werkende en schaalbare IT-diensten zijn met als fundament IT-as-a-Service & Cloud.

Hardware

Door het toepassen van virtualisatie realissert men een scheiding tussen de hardware en de IT-diensten. Virtualisatie moet gezien worden als een dienst en men vermindert de hoeveelheid hardware die men binnen de omgeving dient te gebruiken. Virtualisatie kan een bijdrage leveren bij het reduceren van de IT-kosten binnen de genoemde omgevingen. Bij het toepassen van virtualisatie dient een goed functionerend datacenter opgezet te worden maar dient men zich ook te realiseren dat er eveneens een goed back-up systeem aanwezig dient te zijn.

Virtualisatie: Het fundament van de Cloud

IT-as-a-Service verlaagt de kosten en biedt zelfbeheerde virtuele infrastructuur zonder extra controle. Virtualisatie is de eerste stap in de transformatie naar IT-as-a-Service en legt de basis voor Cloud Computing door middel van een flexibele en efficiënte infrastructuur. Virtualisatie is van invloed op het bureaublad, de opslag, server, het netwerk en de applicaties. Door middel van IT-as-a-service krijgt men een meer efficiënte manier van toegang tot de bedrijfsvoering en kunnen organisaties door middel van virtualisatie sneller inspelen op de uitdagingen en veranderingen in hun markt.

virtualisatie1

Specialisme

Virtualisatie is een dienst die om specialisme vraagt en en hier dienen dan ook concepten voor ontwikkeld te worden. Binnen de dealing rooms en 24/7-omgevingen zijn zoals eerder aangegeven is, een aantal applicaties, om welke reden dan ook niet te virtualiseren en dit vraagt om een combineerde oplossing. Hierbij zullen technologiën met elkaar gecombineerd en zelfd geïntegreerd dienen te worden.

Om deze reden heeft Dicis besloten om in partnerschap met Capgemini de virtualisatie binnen de bedoelde omgevingen in te vullen. Op deze manier zijn wij in staat om een totaal oplossing te kunnen bieden waarbij iedere partner zijn specifieke waarde in de oplossing heeft.

Om de reden van specialisme en de belangrijke rol binnen virtualisatie van VMWare heeft Capgemini in samenspraak met VMWare een flexibel IT-services model gecreëerd om bedrijven te helpen bij het verlagen van kosten door consolidatie en server virtualisatie. Een sterk gevirtualiseerde IT infrastructuur is de fundering voor lenige en effectieve cloud computing IT diensten, waarbij fysieke hardware zoals servers, netwerken en zelfs desktops worden overgezet naar virtuele servers met een hoge automatiseringsgraad. Het aantal implementaties zal naar verwachting toenemen als de investeringsbarrières wegvallen en er meer applicaties voor virtualisering open staan.
De Virtualisati2Business (V2B) diensten stellen klanten in staat de belemmeringen weg te halen die een grootschalige adoptie van een gevirtualiseerde infrastructuur in de weg staan. Gebaseerd op het VMware vSphere™ virtualisatieplatform, biedt de nieuwe V2B suite de volgende diensten:

 • Business Infostructure:

het weghalen van IT en business barrières zoals een gebrek aan betrokkenheid van de business, slechte governance of conflicterende agenda’s, zodat organisaties in staat worden gesteld om zowel kostenreductie als een positieve impact op de business te realiseren.

 • Virtual Infostructure:

zorgt ervoor dat diensten en het infrastructuurmanagement op elkaar zijn afgestemd. Dit vindt plaats tijdens het optimaliseren van sleutelprocessen en het borgen van sterke betrokkenheid en ondersteuning vanuit de business tijdens de gehele transformatie.

 • IT-as-a-Service:

zorgt ervoor dat IT diensten geïmplementeerd kunnen worden via self-service en via op verbruik gebaseerde afrekenmodellen die gemakkelijk gebruikt en gewaardeerd kunnen worden door de business.

Virtualisatie-diensten:

Volgende virtualisatie-diensten zijn aanwezig om u te begeleiden door de 3 belangrijkste fasen van virtualisatie.

Analyse en behoefte:

 • Evaluatie van activa, vakbekwaamheden en vaardigheden personeel en verstrekte, vereiste en verwachte diensten.

Planning en architectuur:

 • Prioriteitsvolgorde bepalen waar virtualisatie kan worden toegepast.
 • Bepalen of er applicaties zijn die niet gevirtualiseerd kunnen worden.
 • Een businesscase bepalen voor de voorgestelde oplossingen.
 • Herevaluatie van continuïteit en security.
 • Planning voor migratie en implementatie.
 • Het gevirtualiseerde ontwerp testen.

Implementatie:

 • Implementatie van de geplande oplossing.
 • Het maken van verbeteringen en wijzigingen.
 • Het vinden en vastleggen van de voordelen om daarmee de business case te bewijzen.
 • Monitoren van de kwaliteit van de dienst/service.
 • Het auditeren/controleren van de security en de continuïteit.

PDF Virtualisatie

Video Virtualisatie