Industriële 24-7 omgevingen

Binnen de industriële sector houdt Dicis BV zich bezig met 24/7-omgevingen als alarmcentrales, sluizen- en bruggencomplexen en controlekamers. Ook in deze omgevingen kan iedere seconde van levensbelang zijn.

Doordat steeds meer zaken met elkaar gekoppeld worden is ook binnen de industriële 24/7-omgevingen de hoeveelheid te verwerken informatie de laatste jaren alleen maar toegenomen en de verwachting is dat die in de toekomst ook alleen nog maar meer toe zal gaan nemen. Integratie van de verschillende oplossingen is derhalve een “must”. Daarnaast is het voor de centralist of operator van belang dat hij of zij met het toenemen van het aantal informatiebronnen toch nog een overzichtelijke werkplek houdt en dat men de acties kan uitvoeren die op dat moment gewenst en vereist zijn.

WEY_MK06__600x_DSC3457_bea_RGB

Tevens is het loggen van de uitgevoerde acties een steeds zwaarder wegend punt. De bewijslast om aan te tonen dat de juiste acties, op het juiste moment door daarvoor gekwalificeerde personen worden uitgevoerd, is voortaan in regelgeving vastgelegd.

Dicis levert binnen deze omgevingen oplossingen die aan de gestelde eisen voldoen waarbij flexibiliteit en gebruikersgemak niet uit het oog verloren wordt. De combinatie van het Wey Distributie Platform met bijvoorbeeld virtualisatie kunnen een optimale oplossing voor deze omgevingen zijn.

Mogelijke oplossingen binnen deze omgeving zijn: