Aanpak van Dicis B.V.

De ervaring heeft ons geleerd dat de ene omgeving de andere niet hoeft te zijn, er kunnen binnen een omgeving nog specifieke wensen zijn die alleen bij die betreffende organisatie voor kunnen komen of een dergelijke combinatie hebben dat ze als zodanig uniek zijn. Deze wetenschap heeft Dicis in haar benadering van projecten in deze omgevingen doen besluiten om dit vast te leggen. Er zijn derhalve voor Dicis een viertal kerntaken te noemen.

 

Plaatje Aanpak van Dicis 3

 

De ervaring die wij met deze werkwijze hebben is dat er duidelijkheid en inzichtelijkheid voor de opdrachtgever is en zodoende gewaarborgd wordt dat er gerealiseerd wordt wat overeengekomen is.