Over Dicis B.V.

In dealing room en 24/7-omgevingen zijn vaak wensen die wat specifieker van aard zijn. In het verleden waren dergelijke omgevingen alleen maar voorzien van speciaal voor deze ruimten ontwikkelde oplossingen. De ervaring leert ons dat heden ten dage ook in deze omgevingen waar mogelijk van standaard oplossingen gebruik gemaakt wordt. Het is echter ook zo dat er nog steeds speciale oplossingen gevraagd worden daar een aantal wensen niet door de standaard oplossingen ingevuld kunnen worden.

 

Wey desk 2

 

Daarbij komt dat er binnen de genoemde omgevingen ook vaak nog applicaties zijn die speciaal voor deze omgevingen ontwikkeld zijn en ook alleen binnen deze omgevingen gebruikt worden. Daarnaast wordt er een grote flexibiliteit van de oplossing verwacht waarbij de aangeboden en gewenste informatie real time dient te zijn. Het automatiseringsproces is derhalve een echte uitdaging omdat functionaliteit, flexibiliteit, bediening, beheer en duurzaamheid als rode draad door dit proces lopen.

 

Wey IP Remote

 

Naast dat de technologie zich verder ontwikkelt, zijn er ook steeds meer wensen c.q. eisen binnen deze omgevingen en neemt de hoeveelheid informatie eerder toe dan het af zal gaan nemen, denk hierbij aan sociale media. Hier zullen betreffende omgevingen op in willen c.q. moeten spelen. Men is derhalve dan ook altijd op zoek naar een oplossing die hun wensen en eisen in kan vullen.

Omdat de dealing room en 24/7-omgevingen van cruciaal belang zijn, is men ook altijd op zoek naar state of the art automatisering. Deze eis kan ooit conflicteren met de oplossing die dan geboden wordt omdat oplossingen voor deze omgevingen vaak vooraan in de markt lopen.

 

Dicis speelt op de gevraagde en geëiste zaken in en levert voor de genoemde omgevingen deze oplossingen. Advisering, project begeleiding, installatie en nazorg zijn onderwerpen die bij dit soort projecten om de hoek komen. Ook een juiste en volledige uitleg van de oplossing is van zeer groot belang zodat het voor de opdrachtgever vooraf duidelijk is wat de oplossing gaat inhouden en wat er van verwacht kan worden.

 

Vanaf de jaren negentig heeft Dicis ervaring in het leveren van oplossingen voor betreffende omgevingen.