DIENSTEN

Omdat de oplossingen binnen de markten van dealingrooms en 24/7-omgevingen vaak bestaan uit specifiekere oplossingen is het zeker gewenst dat er ook een aantal diensten beschikbaar zijn die de opdrachtgever tijdens dit traject kunnen begeleiden.

WEY_INSTALLATION_Raiffeisen_111001-6751_822x366

Dicis heeft op dit gebied derhalve een aantal diensten die de klant vanaf het eerste contact kunnen begeleiden zodat de klant ook de juiste keuzen kan maken. Betreffende diensten bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Advisering:
  Om de klant een compleet beeld te kunnen geven, kan Dicis de klant adviseren bij de technische inrichting van de betreffende ruimte c.q. omgeving.
 • Projectmanagement:
  Dicis verzorgt de gehele begeleiden van een project.
 • Werkvoorbereiding.
  Het met de klant afstemmen van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.
 • Installatie:
  Het in afstemming met de klant installeren van de apparatuur en software.
 • Configuratie:
  Het in afstemming met de klant configureren van de geleverde en geïnstalleerde apparatuur en software.
 • Training:
  Het in afstemming met de klant trainen van de gebruikers en de beheerders van de apparatuur en software.
 • Support:
  Het verlenen van service op de geleverde apparatuur, dat in een service overeenkomst wordt vastgelegd.

Daar een door Dicis geleverde oplossing ook onder hevig kan zijn aan uitbreidingen kan dit eveneens in een overeenkomst vastgelegd gaan worden.

Afhankelijk van het project kunnen de hierboven genoemde diensten aangeboden worden.