“Visie in de Praktijk”

Dicis organiseert met haar partners op 11 september 2013 een seminar met als motto “Visie in de Praktijk”. 24/7-omgevingen en controle ruimten zijn een smeltkroes van verschillende technologieën geworden en de vooruitzichten zijn dat het aantal informatiebronnen binnen deze omgevingen alleen maar toe zullen gaan nemen. De vraag hierbij is hoe men de verschillende technologieën en informatiestromen zodanig kan beheren en managen dat de centralist of operator hier ook adequaat mee om kan gaan en de gewenste informatie op het gewenste tijdstip en locatie kan tonen zodat er ook de noodzakelijk en gewenste handelingen kunnen worden uitgevoerd.

De sleutel tot een dergelijke oplossing is integratie. Deze integratie zal zowel op hard- als software niveau dienen plaats te vinden en zullen ondersteunend aan elkaar dienen te zijn. Als men tegenwoordig over hardware spreekt dan horen hier in dezelfde zin diensten bij, waarbij de hardware een onderdeel van betreffende dienst kan zijn.

Tijdens het seminar “Visie in de Praktijk” zullen een aantal technologieën besproken worden en aangegeven worden waar de integratie van de verschillende technologieën en applicaties plaats zullen gaan vinden.

De technologieën zijn:

technologieen

Tijdens het seminar zal een inkijk gegeven worden hoe de verschillende technologieën als standalone systemen kunnen opereren maar ook geïntegreerd kunnen worden waarbij er een totaal systeem gerealiseerd kan worden.

Steeds meer zaken worden gevirtualiseerd maar er zijn ook zaken die niet gevirtualiseerd kunnen worden en hoe kunnen applicaties die gevirtualiseerd worden binnen andere applicaties gebruikt gaan worden. Hoe kunnen bijvoorbeeld applicaties die in de Cloud zitten gebruikt gaan worden en hoe vindt het management plaats zodat het voor de centralist of operator ook allemaal nog duidelijk is en er toch een gebruikersvriendelijk werkplek aanwezig is. Hoe komen daarnaast meldingen binnen en hoe worden deze verwerkt en waar vindt er logging en controle plaats.

Een groot aantal aspecten die binnen de 24/7-omgevingen en de controle ruimten aan de orde zijn zullen tijdens het seminar “Visie in de Praktijk” de revue passeren.

inschrijfformulier