Programma

Seminar “Visie in de praktijk”, 11 september 2013
11 september 2013, 09.00 – 16.15 uur, Auditorium Capgemini te Utrecht

09.00 uur Ontvangst deelnemers met koffie en thee in de hal.

09.30 uur Welkom en opening
Door de heer Frans van Mierlo, Commercial Manager bij Dicis BV.
Korte introductie van het seminar “Visie in de praktijk” en wat u kunt verwachten.

09.45 uur Meldkamer van de toekomst
Door mevrouw Marleen Rakhorst-Oudendijk, consultant bij TNO.
• Welke transitiebewegingen zijn herkenbaar binnen de 24/7-omgevingen?
• Welke technische innovaties hebben invloed op de 24/7-omgevingen?
• Welke nieuwe dreigingen kunnen van invloed zijn op de 24/7-omgevingen?
• Wat gaat toekomstig crisisbeheersing binnen 24/7-omgevingen betekenen?

10.15 uur Ergonomie
Door de heer Jan Legters, Senior Consultant VHP Human Performance.
• Hoe komt ergonomie en inrichting terug in technologie?
• Welke rol speelt de “menselijke factor’ als het gaat om technologische innovaties binnen een 24/7-omgeving?

10.45 uur Koffie- en theepauze in de hal

11.00 uur Distributie Platform
Door de heer Mario Okle, technisch directeur bij Wey Technology AG.
• Hoe flexibel dient uw infrastructuur te zijn?
• Welke invloed heeft IP-technologie op uw distributie platform?
• Hoe staat het met integratie met ander technologiën?

11.30 uur Virtualisatie
Door de heer Arnold verhoeven, Managing Consultant bij Capgemini.
• Mogelijkheden van virtualisatie?
• Mogelijkheden cloud-oplossingen?
• Hoe staat het met integratie met andere technologiën?

12.00 uur Lunchpauze in de hal

13.00 uur Veiligheidsmanagement
Door mevrouw Martina Kaster, Managing Director bij Vomatec GmbH.
• Wat is het nut van een overkoepelend veiligheidsmanagement systeem?
• Wat zijn de gevolgen van het combineren en verbinden van sensoren en data?
• Het loggen van gegevens en hoe staat het met de bewijslast?
• Welke technologische mogelijkheden worden nu al toegepast?
• Hoe staat het met integratie met andere technologiën?

13.30 uur Video management
Door de heer Alarich Pflaumbaum, Country manager bij SeeTec AG.
• Hoe worden grote aantal camerabeeldenverwerkt waarbij de overzichtelijkheid niet in het gedrang komt?
• Hoe wordt omgegaan met distributie naar verschillende locatie’s?
• Hoe staat het met de integratie met andere technologiën als distributie platform, virtualisatie, cloud en visualisatie?

14.00 uur Koffie- en theepauze in de hal

14.15 uur Visualisatie
Door de heer Daniel Kugel, International Sales bij Eyevis GmbH.
• Wat betekent flexibiliteit voor visualisatie?
• Wat betekent de toenamen van bronnen voor Virtualisatie?
• Hoe staat met met de intergratie met andere technologiën?

14.45 uur Audio Management
Door de heer Frans van Mierlo, Commercial manager bij Dicis BV
• Hoe worden de verschillende audiobronnen de op de werkplek aanwezig zijn met elkaar geïntegreerd?
• Is dit binnen kleinere omgevingen eveneens mogelijk?
• Hoe staat het met de integratie met andere technologiën?

15.15 uur Koffie- en theepauze in de hal

15.30 uur Inrichting
Door de heer Stefan Poth, Account manager bij Emerson/Knürr
• Waar gaat technologie over de fysieke werkplek?
• Waar haal je efficientie door meubilair?
• Hoe staat het met integratie met ander technologiën?

16.00 uur Sluitingswoord
Door de heer Arnold verhoeven, Managing Consultant bij Capgemini.
Wat nemen we mee en heeft het uw visie aangepast?

16.15 uur Netwerkborrel