Doelgroep

Seminar “Visie in de praktijk”, 11 september 2013
11 september 2013, 09.00 – 16.15 uur, Auditorium Capgemini te Utrecht

Tot de primaire doelgroep behoren alle personen die bij 24/7-omgevingen en controle ruimten betrokken zijn, zoals:
• Beleidsmedewerkers van departementen V&J, BZK, VWS en Defensie
• Afdelingshoofden van afdelingen veiligheidsbeleid en rampenbestrijding
• Beleidsmedewerkers veiligheid
• Commandanten van regionale, gemeentelijke en bedrijfsbrandweerkorpsen
• Hoofden en medewerkers van meldkamers, alarmcentrales, verkeerscentrales en controle ruimten
• Hoofden en medewerkers automatisering en informatiemanagement
• Security- en safety managers en medewerkers uit het bedrijfsleven
• Vertegenwoordigers van koepelorganisaties
• Contractors

Toegang voor overige
Mocht u twijfelen of het seminar “Visie in de praktijk” voor u geschikt is, zouden wij voor willen stellen om met ons kontakt op te nemen.